Meny Stäng

Mittorust nyhetsbrev 2 2016

MittOrust Fiber Medlemsinformation dec -16

Vår ansökan om bidrag har beviljats, onsdag 30:e nov!

Ännu en milstolpe är passerad, vår ansökan om bidrag för fiberprojekt MittOrust är beviljad av Länsstyrelsen V:a Götaland. Detta efter många turer med ändrade regelverk, turordningsmodeller mm mm. Bidraget är mycket viktigt för oss då det kommer att täcka ca 40 % av den totala kostnaden och en förutsättning för att vi skall hålla det beslutade ”takpriset” på 19.000kr per anslutning.

Vårt projekteringsarbete rullar på

Dock något tidsödande då vi successivt gör besök hos våra berörda markägare ibland flera gånger för att om möjligt hitta den bästa sträckningen för fiberkanalisationen (-slangarna) först på kartan och därefter oftast även ute i fält.

Arbetet är på god väg och vi räknar med att inom kort uppdatera vår projekteringskarta och genomföra en ”konkurrensutsättning”/upphandling av gräv- respektive fiberentreprenör samt materialleverantör. Tillsammans med dessa genomför vi därefter slutprojekteringen.
Byggnationsplanen för fibernätet är fortfarande vår-sommar-höst möjligen någon förskjutning mot sommar-höst-vinter 2017. Mer info i början av året.

Sammförläggningar

Tillsammans med elnätägaren i vårt område Ellevio (tidigare Fortum) och några av företagen har vi bitvis redan lagt ca 3km ”kanalisation”. I februari kommer vi att utreda ytterligare sträckor ihop med Ellevio då de planerar ett större projekt med markförläggning av elnätet på östra Orust.

OBS OBS – Var och en som har egna på gång eller vet om mark- och anläggnings- arbeten i vårt område, kontakta oss gärna i styrelsen för att om möjligt ”passa på” att få med fiberslangar ”när det ändå grävs”.

Ekonomi

Som ni vet har vi gått ut med den första delfakturan på kapitalinsatsen om 5000kr samt årsavgiften på 200kr. Vi har i samband med detta upptäckt några småfel i vårt medlemsregister och är mycket tacksamma för er återkoppling. Tanken var också att de som inte redan fått tillbaka sitt av styrelsen signerade anslutningsavtal skulle få detta ihop med första fakturan men…
Resterande avtal kommer med nästa delfaktura och tiden för den blir gissningsvis när grävningen startats upp till sommaren.

Nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev till er medlemmar planeras till mitten av februari då vi förhoppningsvis har avtal med gräv- och fiberentreprenörer och kan ge er en mer detaljerad plan över var och när grävarbetena skall genomföras.

Om frågor

Kontakta oss gärna om funderingar av allehanda slag…
via www.mittorust.se se Kontakt / Om föreningen
eller Ordf Thomas Ivarsson Tel. 070-3483471 E-post. t-k.ivarsson@telia.com

Vi i styrelsen hälsar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År

Här finner du medlemsbrevet som PDF