Meny Stäng

Välkomna på medlemsmöte 18:e april

Vi har nu genom ”konkurrensutsättning” utsett och är på gång att teckna kontrakt med entreprenör för grävning, Bjarne Rutgersson i Svanesund AB, för styrd borrning Bananborrning Väst samt för projektering/fibermaterial/ fiberinstallation/slutdokumentation AT Installation AB Mölndal tillsammans med Rala Infratech AB Västra Frölunda.

Informationsmöte tisdag 18:e april kl 18.30- i Myckleby Församlingshem

Programmet är information för medlemmar och markägare med tyngdpunkten på grovplanen för var och när gräva och frågeställningar kring detta. Medverkande är våra fyra entreprenörer som presenterar sig själva samt tillsammans med oss i fiberföreningen svarar påalla uppkommande frågor.

Vi bjuder som vanligt påfika.

OBS igen- Var och en som har på gång eller vet om mark- och anläggnings- arbeten i området, kontakta oss gärna i styrelsen för att om möjligt ”passa på” att få med fiberslangar ”när det ändå grävs”.

Om frågor

Kontakta oss gärna om funderingar av allehanda slag…
via www.mittorust.se se Kontakt / Om föreningen
eller Ordf Thomas Ivarsson Tel. 070-3483471 E-post. t-k.ivarsson@telia.com

Hälsar styrelsen för MittOrust fiber

Här finner du Informationen som pdf