Meny Stäng

Medlemsinfo Juni 2017

Årsstämma avhölls i Myckleby Församlingshem 2017-06-10. Avhandlades gjordes bland annat:

• Medlemsavgifter. 200:- beslutades för år 2017. Inbetalningsavi kommer att sändas ut. Del 2 av kapitalinsatsen 5000:- föreslogs faktureras augusti – september.

• Stadgeändring rörande paragraferna 10 (avgång) , 16 (ordinarie föreningsstämma) samt 17 (motioner). Förslagen godkändes. De nya stadgarna finns på föreningens hemsida.

• Verksamhetsplan med information kring medlemläget, kommunens stamnät, ekonomi, projekteringsläge, gräv- och borr-entreprenad samt tidplan.

o Entreprenör för grävning Bjarne Rutgersson i Svanesund AB
o Entreprenör för styrd borrning Bananborrning Väst
o Entreprenör för projektering/fibermaterial/fiberinstallation/slutdokumentation AT Installation AB Mölndal, tillsammans med Rala Infratech AB Västra Frölunda
o Medlemmar idag 250 st av 410 st möjliga. En rimlig bedömning är att ca 320 finns med då projektet avslutas, vilket ger 78% anslutningsgrad.
o Tidigare bedömning av takkostnad för installation på 19000 kronor per anslutning gäller fortfarande.
o Grävstart sydväst Henån beräknas ske 14:e Augusti 2017. Hela området idrifttaget ett år senare.

Konstituerande möte med nya styrelsen hölls 2017-06-27. Ordförande Thomas Ivarsson, kassör Nancy Olsson, sekreterare Claes Bengtström, informatör Elsa Bengtström. Övriga styrelseledamöter är Örjan Carlsson, Ulf Johansson, Magnus Nadén, Richard Ericson, Reidar Johansson, samt suppleanter Niclas Johansson och Sonny Antonsson.

Medlemsinfo-2017-06-27