Meny Stäng

Medlemsutskick Augusti 2017

Grävningen/plöjningen av fiberkanalisationen startar 14:e augusti

Var gräventreprenör Bjarne Rutgersson i Svanesund AB och för styrd borrning Bananborrning Väst börjar sitt arbete 14:e augusti utifrån den projektering och det fibermaterial som Rala Infratech AB Västra Frölunda levererat.

Arbetet startar vid JB Marin strax söder om Henån och fortsätter mot Museröd, Ekliden, Häröd och Utegård.

Viktigt för oss medlemmar och markägare.

Föreningens styrelse har tillsammans med de flesta mark- och tomtägare tagit fram en preliminär sträckning som är grunden till Rala’s projekteringsunderlag.

Ca 14 dagar innan grävmaskinen anländer till ett område gör vi på nytt en koll av sträckningen tillsammans med gräventreprenören och begär även ”utsättning” av el-, telefon- samt kommunala VA-ledningar.
När utsättningen gjorts slutgranskar vi områdets sträckning och kopplingsskåpsplaceringar mot projekteringskartan och gör eventuella korrigeringar ihop med gräventreprenören, projektören, mark- och tomtägarna.

I detta skede planerar vi även och markerar ut lämpligaste platsen för var fiberslangen avlämnas (prel. vid ”tomtgräns”) till respektive fastighet samt hur en lämplig sträckning kan göras på den egna tomten.

Viktigt är nu att varje mark- och tomtägare själv tänker igenom och senast 1 dag innan grävmaskinen anländer markerar ut med hjälp av märkfärg eller markeringspinnar eller var det finns befintliga ledningar i marken såsom enskilda avlopp, dräneringar, egna elkablar etc. Detta för att minimera eventuella avgrävningar och extra arbeten.
Viktigt är också att gränser och tomtmarkeringar (rör) är väl utmärkta.

För de som vill ha hjälp med förläggning av fiberslang på egna tomten

Bjarne Rutgersson har mindre och lämpliga maskiner för plöjning/grävning på egen tomt för den som av någon anledning inte har möjlighet att själv förlägga fiberslangen. Se bifogat erbjudande och avtal från Bjarne Rutgersson.

OBS igen- Var och en som har på gång eller vet om mark- och anläggnings- arbeten i området, kontakta oss gärna i styrelsen för att om möjligt ”passa på” att få med fiberslangar ”när det ändå grävs”.

För er som vill ha instruktion om egen förläggning på tomten hittar ni det här.

Om frågor

Kontakta oss gärna om funderingar av allehanda slag…
via www.mittorust.se se Kontakt / Om föreningen
eller Ordf Thomas Ivarsson Tel. 070-3483471 E-post. t-k.ivarsson@telia.com

Hälsar styrelsen för MittOrust fiber