Meny Stäng

Informationsmöte 26/2

Dags för informationsmöte

Måndag 26:e februari kl 18.30-
Kyrkans hus i Henån – Södra Strandvägen 15

Innehåll:
– Grävstatus vad är grävt och planeringen framåt
– Zitius, valda som Kommunikations Operatör informerar om sitt åtagande samt om tjänsteleverantörserbjudande och gruppavtal
– AT Installation informerar om planen för den stundande fiberblåsningen och installationsarbetet
– En genomgång och information om hur medlemmen/fastighetsägaren gör på egna tomten

Grävningen-plöjningen av fiberkanalisationen har nu pågått knappt 6 månader. Några ”olyckor”, grävskador mm har inträffat vilket vi beklagar men åtgärdas successivt. Generellt har arbetet trots en hel del regn, snö mm flutit på bra och drygt 1/3-del är gjort. Mer info på mötet.

Vi har under arbetets gång skickat delfakturor på kapitalinsatsen.
Några har frågat varför vi fakturerar innan arbetet, fiberinstallationen är slutförd och driftsatt?
Svaret är att vi, MittOrust fiber är en medlemsförening som startat utan något eget kapital dvs alla materialinköp, gräv- och installationsarbeten mm betalas med hjälp av dessa fakturerade medlemspengar. Vi har beviljats ”fiberstöd” (40%) från Jordbruksverket MEN stödet kan rekvireras först i efterhand dvs vi måste betala material, gräv- och installationsarbeten och därefter rekvirera stödutbetalning. Mer om detta på mötet.

Mycket välkomna hälsar styrelsen för MittOrust fiber.