Meny Stäng

Påminner om val av tjänster

Detta är viktigt för ALLA medlemmar då vi dels får in era uppdaterade uppgifter om adresser, kontaktuppgifter mm och vi dels kan planera för de kommande arbetet, slutlig grävning, fiberblåsning, box-montage, "tändning" områdesvis nu inför hösten och dels ni medlemmar tänker igenom och planerar för er fiberanslutning och återkommer med de eventuella frågor ni har.
Detta är viktigt för ALLA medlemmar då vi dels får in era uppdaterade uppgifter om adresser, kontaktuppgifter mm och vi dels kan planera för de kommande arbetet, slutlig grävning, fiberblåsning, box-montage, "tändning" områdesvis nu inför hösten och dels ni medlemmar tänker igenom och planerar för er fiberanslutning och återkommer med de eventuella frågor ni har.

Ju snabbare vi får in ALLA’s avtal desto snabbare kan vi planera jobben och få hela nätet färdigbyggt och ”upptänt”.

Föreningen och dess entreprenörer jobbar som vi tidigare sagt med ”upptändning” av det första delområdet av tre i slutet av augusti.

Planering och grävningen av de resterande områdena ”norrut” Slätthult, Rödstegen, Gård, Grindsby, Andenäs, Önne-Fjälla, Bräcka, Husegärdet pågår för fullt ytterligare två veckor sedan blir det ett semesteruppehåll vecka 29-30-31-32 och arbetet återuptas igen vecka 33.

I vissa områden kommer det även att samförläggas el ihop med fiber och Ellevio (Vattenfall utförare) arbetar just nu med planering av elnätet och kontakter tas nu löpande inför grävningen.

Efter semestern vecka 33 och framåt färdigställs ”norra” området för att mot hösten övergå till ”södra” området Pickebacken, Brattorp, Vräland, Trolltorp, Maden där stora delar kommer att samförläggas med el (Trolk utförare) förutom Tyfta som grävs av vår entreprenör Bjarne R.

Har ni frågor kontakta gärna oss i styrelsen