Meny Stäng

Tändningsplan

Här följer planen för kommande områden, ju närmare inpå desto säkrare tidsangivelse. Det första området (Granbua) har blivit färdigt och fibern "tändes upp" 7:e september.
Här följer planen för kommande områden, ju närmare inpå desto säkrare tidsangivelse. Det första området (Granbua) har blivit färdigt och fibern ”tändes upp” 7:e september.

Inför varje tändningsområde kommer AT Installation att blåsa fiber till varje fastighet samt montera utvändig box och svetsa fibern i denna.

Har ni inte redan borrat hålet för fiberkabeln in i huset görs detta nu eller så tar ni hjälp enligt de förslag som finns på hemsidan.

När AT Installation gjort sin del tar Pelle Wilson över och monterar invändig box dvs mediaomvandlaren också benämnd CPE.
Pelle kontaktar er fastighetsägare och bokar lämplig tid innan besöket.

När skall jag säga upp mitt nuvarande avtal?

Utifrån tändningsplanen kan ni kolla era befintliga tjänsteavtal respektive bindningstider och beroende på vilket fibertjänsteavtalsval ni gjort framåt, eventuellt säga upp befintligt MEN ha lite marginaler på tiden. Har du valt gruppavtalet med Telia, läs nedan.

Gruppavtal Telia

För de som valt föreningens gruppavtal via Telia kommer ett informationsbrev att skickas ut till berörda från Telia veckan innan tändning. Router, TV-box, fjärrkontroll och instruktionsblad kommer också att lämnas ut veckan innan tändningen av föreningen.

Har ni frågor kontakta gärna oss i styrelsen.