Meny Stäng

Fiberekonomi AB anlitas

Föreningens arbete med ekonomi, fakturering, uppföljning, bokföring mm är omfattande och har krävt och även fortsättningsvis kräver stor arbetsinsats.

I enlighet med årsstämman i juni har vi (MittOrust tillsammans med Långelanda och Askerö-Säckebäcks fiber) nu tittat över olika alternativ på bokföringsfirmor och valet har fallit på Fiberekonomi AB från Borås.

Fiberekonomi har som namnet säger specialiserat sig på ekonomistöd till fiberföreningar och har ett trettiotal föreningar som kunder runt om i landet.
Fiberekonomi kommer att från och med månadsskiftet november/december 2018 att successivt ta över fakturering, uppföljning av in- respektive utbetalningar, bokföring, bokslut mm.

Första fakturan till oss medlemmar kommer att vara per brev med en kort information samt möjligheten att välja hur man vill ha sina fakturor framgent. Månadsvis (kommer att kosta 20kr) eller kvartalsvis. Via brev (kommer att kosta 25kr), autogiro eller e-faktura.

Det är mycket viktigt att ange OCR-nr för att kunna spåra varje inbetalning, sker inte detta kommer en avgift att tas ut på nästkommande faktura för extra arbetet.