Meny Stäng

Uppdaterad Tändningsplan

Här följer en uppdaterad plan för kommande områden. Gäddestala-Narveröd-Edsberg-Pickebacken-Brattorp-Maden-Trolltorp-Vräland-Tyfta.

Förläggningen av vår fiberkanalisation sker nu till stora delar som samförläggning med Ellevio vilket är gynsamt ekonomiskt men skjuter tyvärr fram tändningen något.

Planen är att grävning av kanalisationen Pickebacken-Brattorp-Maden-Trolltorp-Vräland-Tyfta färdigställs under mars månad under förutsättning att vintern inte blir för hård.

Fiberblåsning och installation av utvändiga kopplingsboxar startar om möjligt i februari-mars från nodhuset i Vassö och det redan grävda områdena Gäddestala-Narveröd-Edsberg- därefter vidare beroende på vintervädret.

Upptändningen dvs montering av invändig CPE/Mediaomvandlare mha Pelle Wilsson och aktivering sker därefter parallellt med någon/-ra veckors förskjutning under mars-april-maj.

Slutligen under våren-försommaren färdigställs ”rester” bla nytillkomna anslutningar och området ”Henån sydost”.

Har ni frågor kontakta gärna oss i styrelsen.