Meny Stäng

Årsstämma 2020

Den för MittOrust Fiberförening planerade årsstämman lördag 25:e april STÄLLS IN beroende på rådande visusläge och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Förhoppningen är att läget stabiliserar sig inom någon/-ra månader och tanken är att vi på något sätt försöker genomföra en stämma innan 30:e juni som våra stadgar föreskriver.

Vi återkommer med tid och formen för genomförande hälsar Styrelsen.