Meny Stäng

Årsstämma 2020 genomförs

Välkommen till årsstämma för Mittorust fiber ekonomisk förening, Torsdag den 25 Juni kl 19:00 i Myckleby församlingshem.

Du kallas härmed till årsstämma enligt bifogad agenda.

Det är speciella omständigheter som råder i år. Därför uppmanar styrelsen att maximalt 1 person från varje röstberättigad fastighet närvarar.

Övriga röstberättigade uppmanas att delta via fullmakt, mall finns att hämta längre ner på sidan.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen MittOrust fiber genom Thomas Ivarsson, ordförande