Författararkiv: sonny

Nyhetsbrev 1 2015

Vår ansökan om stöd till fiber lämnades till Länstyrelsen I Maj, svar beräkanas under September/Oktober.

Projekteringen är I full gång och när den är klar är det dags för upphandling.
Varje berörd markägare kommer successivt att kontaktas innan slutlig projektering.

Nu är det 246 fastigheter som är medlemmar men det vore bra med fler, antalet sänker kostnaden!
Hjälp till att värva fler medlemmar. 100:- insats/fastighet och 200:- medlemsavgift för 2015. Bankgiro 168-9199. Viktigt att uppge namn och fastighetsbeteckning.

Beslut om tak

På årstämman beslutade medlemmarna om att gå vidare med projekteringen och att lägga fibernät i vårt område med ett tak på 19.000 kronor per medlem.Detta kommer med allra största säkerhet att bli lägre då fler kommer att ansluta sig. Viktigt här är att veta att bidragen som ger denna summa kommer de medlemmar tillgodo som är anslutna när arbetet börjar. Att ansluta sig till fibernätet därefter kommer att kräva en mycket högre ekonomisk insats.

Viktigt! Är du ännu inte medlem? Bli det nu!

Nu tar det fart med fibern!

Nu tar det fart i arbetet med att förse MittOrust med fiber. Styrelsen och ambassadörer hade möte 2015-01-08 och behandlade följande:

En första kanalisering är gjord mellan Kopperöd och Häröd då där ändå gjordes ett arbete med att lägga ned kraftkabel. Denna del som för närvarande är finansierad av en handfull medlemmar kommer föreningen att ta över när vi startar upp på allvar med fibernedläggning.

Vi beslutatde att gå vidare med att använda LRF Konsults bas för Markägaravtal med de makägare som kommer att beröras.

Vi är i dagsläget 184 medlemmar fördelat på 195 fastigheter. Tillse att era bekanta och grannar som ännu inte är med skyndsamt tar kontakt med Magnus Nadén, magnus.naden@telia.com för att bli medlemmar. Detta är av största vikt för att få ned kostnaden samt att kunna göra en så exakt kalkyl som möjligt.

David Andersson har gjort ett fantastiskt arbete med en grund för att göra en kalkyl, det arbetet pågår för fullt.

Vi kommer att hålla en årstämma 28/2 kl 10:00 i Myckleby församlingshem där beslut om att gå vidare kommer att fattas. Se till att vara där och gör din röst hörd! Efter det kommer ansökan att skickas in senast 15/3.