Författararkiv: Ulf

Informationsmöte MittOrust Fiberförening.

Välkomna till informationsmöte söndag 8:e november kl. 13:00- i Myckleby församlingshem

Vi kommer att informera om

– hur vårt medlemsläge med tänkta och möjliga fastighetsanslutningar ser ut

– hur långt vår bidragsansökan kommit samt beslut därom

– hur vi ligger till avseende vår projektering mm

– information om Orust kommuns beslut om stamnät

– genomgång av det ekonomiska läget inför gräv start samt efter driftssättningen av vårt fibernät

– kort genomgång av markupplåtelseavtal (berör främst markägare)

– genomgång av det bindande anslutningsavtalet per fastighet och som måste undertecknas av alla medlemmar inför start av kanalisationsgrävning

– genomgång av vår tänkta tidplan

Välkomna önskar Styrelsen!