Kategoriarkiv: Information

Informationsmöte MittOrust Fiberförening.

Välkomna till informationsmöte söndag 8:e november kl. 13:00- i Myckleby församlingshem

Vi kommer att informera om

– hur vårt medlemsläge med tänkta och möjliga fastighetsanslutningar ser ut

– hur långt vår bidragsansökan kommit samt beslut därom

– hur vi ligger till avseende vår projektering mm

– information om Orust kommuns beslut om stamnät

– genomgång av det ekonomiska läget inför gräv start samt efter driftssättningen av vårt fibernät

– kort genomgång av markupplåtelseavtal (berör främst markägare)

– genomgång av det bindande anslutningsavtalet per fastighet och som måste undertecknas av alla medlemmar inför start av kanalisationsgrävning

– genomgång av vår tänkta tidplan

Välkomna önskar Styrelsen!

Nyhetsbrev 1 2015

Vår ansökan om stöd till fiber lämnades till Länstyrelsen I Maj, svar beräkanas under September/Oktober.

Projekteringen är I full gång och när den är klar är det dags för upphandling.
Varje berörd markägare kommer successivt att kontaktas innan slutlig projektering.

Nu är det 246 fastigheter som är medlemmar men det vore bra med fler, antalet sänker kostnaden!
Hjälp till att värva fler medlemmar. 100:- insats/fastighet och 200:- medlemsavgift för 2015. Bankgiro 168-9199. Viktigt att uppge namn och fastighetsbeteckning.

Beslut om tak

På årstämman beslutade medlemmarna om att gå vidare med projekteringen och att lägga fibernät i vårt område med ett tak på 19.000 kronor per medlem.Detta kommer med allra största säkerhet att bli lägre då fler kommer att ansluta sig. Viktigt här är att veta att bidragen som ger denna summa kommer de medlemmar tillgodo som är anslutna när arbetet börjar. Att ansluta sig till fibernätet därefter kommer att kräva en mycket högre ekonomisk insats.

Viktigt! Är du ännu inte medlem? Bli det nu!