Meny Stäng

Mittorust fiber ekonomisk förening grundades i Mars 2013 och har sitt säte i Orust kommun.

Vårat verksamhetsområde är Henån- Vräland och Grindsby med omnejd.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att skapa ett kommunikationsnät via fiberkabel och genom detta tillhandahålla Bredband,Fast Telefoni samt Television.

Projektet finansieras till 40% av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Vår gemensamma anläggning ägs av föreningens medlemmar.

Vi har ingen egen anställd personal utan verksamheten förvaltas av föreningens styrelse och andra intresserade medlemmar.

Föreningen drivs utan vinstintresse i syfte att tillhandahålla fiberanslutning och tjänster till självkostnadspris för våra medlemmar.

Under 2018 har föreningen färdigställt ca 80% av kanalisationen och ca 65% av anslutningarna är upptända, vid årsskiftet hade föreningen 284 medlemmar.

Arbetet med att färdigställa fortsätter under 2019.

Mittorust fiber Ekonomisk förening
Organisationsnummer: 769626-1697
Bg: 168-9199

Föreningens Stadgar:  Stadgar MittOrust Fiber Ek för utg 20170611