Meny Stäng

Till er som missat eller av någon anledningen avvaktat att teckna avtal med MittOrust Fiber om anslutning till vårt lokala fibernät.

 Grävningen-plöjningen av fiberkanalisationen startade augusti 2017

Vår gräventreprenör Bjarne Rutgersson i Svanesund AB och vår entreprenör för styrd borrning Bananborrning Väst började sitt arbete mitten av augusti utifrån den projektering och det fibermaterial som Rala Infratech AB Västra Frölunda levererat. Första området var sydväst om och ut ur Henån med fortsättning österut samt Kalseröd vidare mot Vassö och Narveröd. Framför oss har vi Rödstegen, Grindsby, Ålgård, Andenäs, Bräcka, Husegärdet, Brattorp, Vräland, Trolltorp, Tyfta samt Maden.

I juni, augusti, september kommer grävmaskinen att passera er fastighet

För er som nu vill passa på att ansluta sig till fibernätet eller vill ha mer information om förutsättningarna (se även www.mittorust.se)

kontakta omedelbart någon i föreningens styrelse, se nedan.

En anslutning i detta skede blir helt klart mer ekonomiskt fördelaktig än en efteranslutning. I kostnaden för anslutning idag (se ”Anslutningsavtal för medlem”) ingår ett 40%-igt statsbidrag och nu INNAN grävmaskinen passerat er fastighet ingår maskin- och personaletablering, projekteringsarbete mm mm.

I det fallet att grävmaskinen redan passerat fastigheten men projektet ännu ej avslutats adderas kostnader för omprojektering, omplanering, maskin- och materialflytt samt grävarbeten till tomtgräns och sannolikt återigen grävning till närmsta fiberskåp mm. Kostnaden beräknas individuellt för respektive fastighet.

I det fallet att projektet avslutats innebär en efteranslutning ett ”nytt” eget projekt där fastigheten skall anslutas till närmsta fiberskåp och att statsbidrag ej erhålls. Bedömningen från bl.a. andra fiberföreningar som avslutat sina ”byggnationsprojekt” och nu driftar är att anslutningskostnaden fördubblas eller i vissa fall beroende på långa grävsträckor till skåp etc. tredubblats…

Vår uppskattning generellt är en efteranslutningskostnad på 35.000-40.000kr, kostnaden kommer även här att beräknas individuellt för respektive fastighet.

 

Generellt gäller att ju fler som ansluter sig desto ekonomiskt fördelaktigast blir det för oss alla.

 

 

Om frågor och funderingar kontakta oss snarast via tfn.

Ordf Thomas Ivarsson Utegård Tfn. 070-3483471

Örjan Carlsson Vassö Tfn. 070-7773861

Magnus Nadén Naddebacken Tfn. 070-9395801

Ulf Johansson Kopperöd Tfn. 070-1607874

Nancy Olsson Tyfta Tfn. 070-8877451