Informationsmöte MittOrust Fiberförening.

Välkomna till informationsmöte söndag 8:e november kl. 13:00- i Myckleby församlingshem

Vi kommer att informera om

– hur vårt medlemsläge med tänkta och möjliga fastighetsanslutningar ser ut

– hur långt vår bidragsansökan kommit samt beslut därom

– hur vi ligger till avseende vår projektering mm

– information om Orust kommuns beslut om stamnät

– genomgång av det ekonomiska läget inför gräv start samt efter driftssättningen av vårt fibernät

– kort genomgång av markupplåtelseavtal (berör främst markägare)

– genomgång av det bindande anslutningsavtalet per fastighet och som måste undertecknas av alla medlemmar inför start av kanalisationsgrävning

– genomgång av vår tänkta tidplan

Välkomna önskar Styrelsen!

Nyhetsbrev 1 2015

Vår ansökan om stöd till fiber lämnades till Länstyrelsen I Maj, svar beräkanas under September/Oktober.

Projekteringen är I full gång och när den är klar är det dags för upphandling.
Varje berörd markägare kommer successivt att kontaktas innan slutlig projektering.

Nu är det 246 fastigheter som är medlemmar men det vore bra med fler, antalet sänker kostnaden!
Hjälp till att värva fler medlemmar. 100:- insats/fastighet och 200:- medlemsavgift för 2015. Bankgiro 168-9199. Viktigt att uppge namn och fastighetsbeteckning.