Meny Stäng

Nyhetsbrev 1 2015

Vår ansökan om stöd till fiber lämnades till Länstyrelsen I Maj, svar beräkanas under September/Oktober. Projekteringen är I full gång och när den är klar…

Beslut om tak

På årstämman beslutade medlemmarna om att gå vidare med projekteringen och att lägga fibernät i vårt område med ett tak på 19.000 kronor per medlem.Detta…

Bredbandsmässa!

Bredbandsmässa i Kajutan, Henån anordnas den 16 Juni. Orusts fiberföreningar finns representerade mfl., Seminarier hålls. Mittorust kommer finnas på plats så kom in och ta…