Meny Stäng

Föreningens styrelse:

Ordförande

Thomas Ivarsson, Häröd

Sekreterare

Claes Bengtström

Kassör

Karl-Erik Hansson

Ledamöter

Örjan carlsson, Vassö
Ulf Johansson, Kopperöd

Ledarmot suppleanter

Nicklas Johansson, Önne
Sonny Antonsson, Fjälla

Revisorer

Nancy Olsson
Siv Pettersson

Revisor suppleant

Lars Olsson

Kontaktperson

Ordförande Thomas Ivarsson, info@mittorust.se

Valberedning

Gunnar Harrysson, Sammankallande

Magnus Naden

Håkan Olsson

Kontaktperson hemsida
Sonny Antonsson Tel. 070-7579079

Föreningen har flera personer med stort intresse, som agerar som ambassadörer