Meny Stäng

Föreningens styrelse:

Ordförande
Thomas Ivarsson, Utegård

Sekreterare
Claes Bengtström, Kalseröd

Kassör
Nancy Olsson, Tyfta

Ledamöter
Magnus Naden, Naddebacken
Reidar Johansson, Grindsby
Richard Ericson, Hästlägg
Örjan Carlsson, Vassö
Ulf Johansson, Kopperöd

Ledarmot suppleanter
Niklas Johansson, Önne
Sonny Antonsson, Fjälla

Revisorer
Jan-Åke Niklasson, Ölseröd
Hans Blomberg, Häröd

Revisor suppleant
Lars Olsson, Vassö

Valberedning
Anna-Lena Göransson
Gunnar-Harrysson
Thomas Gustavsson

Informatör
Elsa Bengtström

Kontaktpersoner
Thomas Ivarsson Tel. 070-3483471
Örjan Carlsson Tel. 070-7773861

Kontaktperson hemsida
Sonny Antonsson Tel. 070-7579079

Föreningen har flera personer med stort intresse, som agerar som ambassadörer