Meny Stäng

Föreningens styrelse:

Ordförande
Thomas Ivarsson, Utegård

Sekreterare
Claes Bengtström, Kalseröd

Kassör
Magnus Naden, Naddebacken

Ledamöter
Ulf Johansson, Kopperöd
Reidar Johansson, Grindsby
Richard Ericson, Hästlägg
Örjan Carlsson, Vassö
Karl-Erik Hansson,

Ledarmot suppleanter
Niklas Johansson, Önne
Sonny Antonsson, Fjälla

Revisorer
Jan-Åke Niklasson, Ölseröd
Nancy Olsson, Tyfta

Revisor suppleant
Lars Olsson, Vassö

Valberedning
Gunnar Harrysson, Sammankallande
Bror Olof Pettersson
Thomas Gustavsson

Informatör
Elsa Bengtström

Kontaktpersoner
Thomas Ivarsson Tel. 070-3483471
Örjan Carlsson Tel. 070-7773861

Kontaktperson hemsida
Sonny Antonsson Tel. 070-7579079

Föreningen har flera personer med stort intresse, som agerar som ambassadörer