Meny Stäng

Efteranslutning till MittOrust fibernät

Vet ni någon fastighet, egen eller grannes, som saknar fiberanslutning, eller någon fastighet som nyligen bytt ägare så tag del av nedanstående info.

Planen är att föreningen kommer slutrapportera vårt fiberprojekt till Länsstyrelsen innan årsskiftet 2022/2023. Fram till nu har projektet subventionerat alla anslutningar med 40% av EU medel via länsstyrelserna. I samband med slutrapportering försvinner denna subvention.

Bedömningen från bl.a. andra fiberföreningar som avslutat sina byggnationsprojekt och nu driftar är att anslutningskostnaden fördubblas eller i vissa fall, beroende på långa grävsträckor till skåp, till och med tredubblats.

Vår uppskattning generellt är en efteranslutningskostnad på 35.000-40.000 kr. Kostnaden kommer  att beräknas individuellt för respektive fastighet.

Ansökan om medlemskap innan 30/11 görs till den ursprungliga anslutningsavgiften, 19 100 kr, samt återetableringskostnader för grävmaskin, fiberblåsning, och installation på totalt 4500 kr inkl moms.

Ansökan kan göras på föreningens hemsida, https://mittorust.se/medlemskap-2/

Resultat från enkät

I samband med kallelsen till årsmötet gick det ut en enkät då styrelsen önskar underlag inför kommande förhandlingar med tjänsteleverantör och kommunikationsoperatör. 11 personer har svarat på denna. I de allra flesta fall är man nöjd eller mycket nöjd med utbud och kvalitet. Några medlemmar upplever att bilden hackar emellanåt, kortare avbrott samt ett långsamt internet.

Det är viktigt att felanmäla till tjänstelevarantören om du upplever liknande problem. Har du gruppavtal är detta Telia, felanmäl på telefon 90 200. Ju fler som anmäler fel desto störrer är chansen att felet snabbt åtgärdas.

Du kan fortfarande svara på enkäten, länken finns under fliken inlägg, Årstämman 2022.