Meny Stäng

Upphandling av Gruppavtal samt avtal med KommunikationsOperatör 

Viktigt!

Vi upplever just nu ett väldigt tryck från flera aktörer som säljer tjänster i nätet. Säljare uppger sig ha avtal med vår förening, ofta en lögn. Vi har ju Telia som vår leverantör av gruppavtal och det händer att någon utger sig för att komma från Telia utan att det stämmer.

Det gäller verkligen att vara på sin vakt. Oseriösa säljare kan vara mycket förtroendeingivande. Styrelsen uppmanar till att inte teckna något avtal innan den pågående upphandlingen är avslutad.

Vi startar ett nytt år med stora förväntningar på resultatet av upphandlingen av ny kommunikationsoperatör (KO) och nytt gruppavtal. KO är den aktör som sätter in utrustning i vårt nodhus och därmed ansvarar för kontakten med omvärlden och ”ljuset” i fibern. MittOrust Fibers nuvarande KO är Zitius, som för några år sedan blev uppköpta av Telia.

Det är 7 föreningar på Orust som gemensamt gör upphandlingen: Askerö/Säckebäck, Långelanda, Myckleby, MittOrust, Lyr, Tegneby och Malö Strömmar. Detta ger oss en stabil grund att stå på för att få ett attraktivt avtal.

Upphandlingsförfrågan sändes ut till ett antal aktörer under november 2023. Vi har fått positiv respons från flera aktörer och ser fram mot månadsskiftet jan/feb då svaren skall vara inne.

Sen vidtar arbetet med att utvärdera svaren. Troligen blir det en eller kanske två leverantörer som vi fortsätter diskussionen med. I maj månad skall allt vara klart med förutsättningarna för kommande år. I det skedet skickas information ut om vilka möjligheter det nya avtalet ger. 

Då vi nu närmar oss en ny avtalsperiod rekommenderar vi att du väntar med att teckna längre, bindande avtal med någon aktör. Avvakta och se vad föreningens upphandling ger för resultat. Mer information kommer i maj.

Hälsningar styrelsen MittOrust fiberförening