Meny Stäng

Mittorust fiber ekonomisk förening grundades i Mars 2013 och har sitt säte i Orust kommun. Vårt verksamhetsområde är Henån- Vräland och Grindsby med omnejd.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att skapa och förvalta ett kommunikationsnät via fiberkabel och genom detta tillhandahålla Bredband, Fast Telefoni samt Television. Projektet finansieras till 40% av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Vår gemensamma anläggning ägs av föreningens medlemmar. Vi har ingen egen anställd personal utan verksamheten förvaltas av föreningens styrelse och andra intresserade medlemmar. Föreningen drivs utan vinstintresse i syfte att tillhandahålla fiberanslutning och tjänster till självkostnadspris för våra medlemmar. Totalt har vi nu (2021-04-21) 346 medlemmar som betalar medlemsavgift. Vi har 48 öppen fiber och 30 passiv fiber. Gruppavtal med Telia 309 stycken.

Projektet är nu avslutat och förening har övergått i förvaltningsfasen.

Vi hanterar medlemmarnas personuppgifter enligt GDPR. Förteckning finns i länken nedan.

Mittorust fiber Ekonomisk förening
Organisationsnummer: 769626-1697
Bg: 168-9199

Föreningens Stadgar:  Stadgar MittOrust Fiber Ek för utg 20170611

Förvaltningsplan:       Förvaltningsplan för MittOrust fiber version 3

GDPR:                          Register