Meny Stäng

Föreningens styrelse:

Ordförande
Thomas Ivarsson, Häröd

Sekreterare
Claes Bengtström

Kassör
Karl-Erik Hansson

Ledamot
Örjan Carlsson, Vassö
Anna Fransson Beckman

Ledarmot suppleanter
Nicklas Johansson, Önne

Revisorer
Nancy Olsson
Siv Pettersson

Revisor suppleant
Lars Olsson

Kontaktperson
Ordförande Thomas Ivarsson, info@mittorust.se

Valberedning
Gunnar Harrysson, Sammankallande
Håkan Olsson
Mats Nilsson

Kontaktperson hemsida
Claes Bengtström, claes.b.strom@gmail.com, mobil 0708 128548