Meny Stäng

Här kan du se hur fibersträckningen kan komma att se ut.

Klicka på kartbilden för att komma till dokumentet.

Förklaring till färgerna i dokumentet:

Heldragna röda linjer – föreslagen fibersträckning
Röda prickar – ”bostadshus” året runt eller fritid
Gråa prickar/fyrkanter – övriga byggnader
Heldragna gröna linjer – elnät i luft eller i marken
Heldragna svarta linjer – vägar
Streckade svarta linjer – fastighetsgränser
Heldragna blåa linjer – vattendrag
Heldragen lila linje – yttre områdesgräns för MittOrust
Bruna markeringar – någon form av kulturminne

Nodhusets placering är på fastigheten Vassö 2:1 intill eltransformatorstationen.