Meny Stäng

Efteranslutning

Projektfasen av byggnationen av fibernätverket är nu avslutad.

Detta innebär att en efteranslutning utgör ett ”nytt” eget projekt där fastigheten ansluts till närmsta fiberskåp och att statsbidrag ej erhålls. Bedömningen från bl.a. andra fiberföreningar som avslutat sina byggnationsprojekt och nu driftar är att anslutningskostnaden fördubblas eller i vissa fall beroende på långa grävsträckor till skåp till och med tredubblats.

Vår uppskattning generellt är en efteranslutningskostnad på 35.000-40.000kr, kostnaden kommer  att beräknas individuellt för respektive fastighet.

 

Om frågor och funderingar kontakta oss via telefon

Ordf Thomas Ivarsson Utegård Tfn. 070-3483471
Örjan Carlsson Vassö Tfn. 070-7773861
eller via mejl  mittorust.fiber@gmail.com