Meny Stäng

Vårt KO-avtal (KommunikationsOperatörs avtal) med Zitius löper till
december 2024 och vårt Tjänsteavtal (gruppavtal) med Telia löper till
mars 2024 men kommer sannolikt att förlängas till december 2024 och
samordnas med KO-avtalet.
Föreningen kommer att påbörja arbetet med ny upphandling under våren
2023 och vi behöver då era synpunkter om de avtal vi har idag.