Meny Stäng

Årstämma 2022 genomförd

Protokollet från stämman hittar du här.

Föreningen kommer att påbörja arbetet med ny upphandling under våren
2023 och era synpunkter på de avtal vi har idag är viktiga i denna process.

Du har möjlighet att delge oss dina kommentarer i enkäten nedan.

Du kan svara på enkäten här.

Årsbokslutet för 2021 hittar du här.

Revisionsberättelsen för år 2021 hittar du här.