Meny Stäng

Efteranslutning till MittOrust fibernät

Vet ni någon fastighet, egen eller grannes, som saknar fiberanslutning, eller någon fastighet som nyligen bytt ägare så tag del av nedanstående info.

Planen är att föreningen kommer slutrapportera vårt fiberprojekt till Länsstyrelsen innan årsskiftet 2022/2023. Fram till nu har projektet subventionerat alla anslutningar med 40% av EU medel via länsstyrelserna. I samband med slutrapportering försvinner denna subvention.

Bedömningen från bl.a. andra fiberföreningar som avslutat sina byggnationsprojekt och nu driftar är att anslutningskostnaden fördubblas eller i vissa fall, beroende på långa grävsträckor till skåp, till och med tredubblats.

Vår uppskattning generellt är en efteranslutningskostnad på 35.000-40.000 kr. Kostnaden kommer  att beräknas individuellt för respektive fastighet.

Ansökan om medlemskap innan 30/11 görs till den ursprungliga anslutningsavgiften, 19 100 kr, samt återetableringskostnader för grävmaskin, fiberblåsning, och installation på totalt 4500 kr inkl moms.

Ansökan kan göras på föreningens hemsida, https://mittorust.se/medlemskap-2/