Meny Stäng

Resultat från enkät

I samband med kallelsen till årsmötet gick det ut en enkät då styrelsen önskar underlag inför kommande förhandlingar med tjänsteleverantör och kommunikationsoperatör. 11 personer har svarat på denna. I de allra flesta fall är man nöjd eller mycket nöjd med utbud och kvalitet. Några medlemmar upplever att bilden hackar emellanåt, kortare avbrott samt ett långsamt internet.

Det är viktigt att felanmäla till tjänstelevarantören om du upplever liknande problem. Har du gruppavtal är detta Telia, felanmäl på telefon 90 200. Ju fler som anmäler fel desto störrer är chansen att felet snabbt åtgärdas.

Du kan fortfarande svara på enkäten, länken finns under fliken inlägg, Årstämman 2022.