Meny Stäng

Fel fakturatyp  för kunder med autogiro och månadsbetalning

I samband med uppgradering av IT systemet hos vår ekonomikonsult har ett fel inträffat. Detta medför att alla med autogiro och månadsbetalning fått en brevfaktura istället.

De som drabbats uppmanas att betala brevfakturan, inklusive faktureringsavgiften. Ni kommer att kompenseras vid nästa fakturering, 23-05-01.